Đập đá ở Côn Lôn – Phan Chu Trinh

0
Đập đá ở Côn Lôn – Phan Chu Trinh

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 
Lừng lẫy làm cho lở núi non. 
Xách búa đánh tan năm bảy đống, 
Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 
Mưa nắng càng bền dạ sắt son. 
Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 
chi kể sự con con.


Xem thêm:  Hữu Thỉnh và tập thơ Đường Tới Thành Phố đặc sắc nhất