Mùa hè – Tạ Vũ

0
Mùa hè – Tạ Vũ

Mùa hè hoa rau mung 
Tím lp lánh trong m 
Cn ma rào p xung 
Cá rô rch lên sân. 

Mùa hè nng rt vàng 
Bãi cát dài chói nng 
Con sông qua mùa cn, 
Nc dnh rng mênh mang 

Mùa hè sáng nim vui 
Sau bao ngày gng sc 
Bài thi im mi 
Long lanh bao ánh mt!


Xem thêm:  Chuyện cổ tích về loài người - Xuân Quỳnh