Mùa cam – Phạm Tiến Duật

0
Mùa cam – Phạm Tiến Duật

Mía ngt dn lên ngn 
Gió heo may chm sang, 
Trái hng va trng cát 
Vn cam cng hoe vàng. 

Cam Xã oài mng nc 
Git vàng nh mt ong, 
B cam ngoài ca trc 
Hng bay vào nhà trong.


Xem thêm:  Top 15 Bài thơ hay về quê mẹ