Mùa cam – Phạm Tiến Duật

0
Mùa cam – Phạm Tiến Duật

Mía ngọt dần lên ngọn 
Gió chớm sang, 
Trái hồng vừa trắng cát 
Vườn cam cũng hoe vàng. 

Cam Xã Đoài mọng nước 
Giọt vàng như mật ong, 
Bổ cam ngoài cửa trước 
Hương bay vào nhà trong.


Xem thêm:  Cái trống trường em - Thanh Hào