Lời tựa cho thơ – Hải Bằng

0
Lời tựa cho thơ  –  Hải Bằng

Suốt đời viết mãi cuộc chia ly

Hàng triệu câu thơ chẳng nghĩa gì

Chỉ tủi – thời gian – khi bạc tóc

Em cầm tuổi trẻ của tôi đi…


Xem thêm:  Trương Chi dị khúc - Nguyễn Liên Châu