Làm đàn ông đâu dễ – Lê Sáng

0
Làm đàn ông đâu dễ – Lê Sáng

(Th vui nhé! anh ch ng ném á)

Cp b là mt thi nay
Cm nhà thnh thong vài ngày mt tô,
No nê lc li cm b
Còn hàng cháo ch, có cho! Chng thèm.

Cm nhà va th va rên
Cha xong mt bát nhún mm nh rau,
Cm b n trn my chu
Xong vài chc phút, bt u li n.

Tháng xa cng c vài ln
Mi khi hi t là gân cng kh
Cm nhà b ngui h
K vai sát cánh, gân nh chng cng.

Không n cng chng chu nhng
Li hay kim chuyn t phng dn,
i âu li ngó li canh
H cái là bp tanh bành t ti.

K ra mi chuyn i
Th gian ai hiu c ngi yêu hoa,
Héo khô, nhn nhó ca nhà
Vn em ó, dù ta không dùng.

àn ông rng lng khoan dung
Thy hoa mun nhn, không dùng! Chng cho.


Xem thêm:  Những ngày tháng học trò - Lê Minh Quốc