Lại say – Tản Đà

0
Lại say – Tản Đà

Say sa ngh cng h i!
H thi h vy, say thi c say!
t say, t cng ln quay
Gii say, mt cng gay, ai ci

Say chng bit phen ny l my!
Nhn non xanh chng thy, li l say
Qui say sao say mi th ny?
Say xut c m ngy nh bt tnh
Th ngn tu tu chn v ch
Ng dc tiu su th t do
Vic trn ai ai tnh ai lo
Say tu l bt lo m bt k
Gii t nh, ci say l sng th!
V can chng, ai d cha ngay
Mun say, li c m say!


Xem thêm:  Kiếm mã hành - Phan Tấn Hải