Khuyên nhủ người đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Khuyên nhủ người đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chớ chê người ngắn cậy ta dài
Hơn kém dù ai cũng mặc ai
Vị nọ có bùi, không có ngọt
Mùi kia chầy thắm, lại chầy phai
Ðã hay phận định, đành yên phận
Dẫu có tài hay, chớ cậy tài
ngẫm xem nơi xuất xử
Ắt là khôn hết cả hòa hai.

Xem thêm:  Bài thơ Vịnh Nằm Ngủ đặc sắc nhất của Hồ Xuân Hương

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho