Khuyên nhủ người đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Khuyên nhủ người đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ch ch ngi ngn cy ta di
Hn km d ai cng mc ai
V n c bi, khng c ngt
Mi kia chy thm, li chy phai
hay phn nh, nh yn phn
Du c ti hay, ch cy ti
Qun t ngm xem ni xut x
t l khn ht c ha hai.


Xem thêm:  Muốn làm người điên - Hoàng Hảo