Đi ăn cưới vợ cũ – Bùi Hoàng Tám

0
Đi ăn cưới vợ cũ  –  Bùi Hoàng Tám

Vợ cũ đi lấy chồng

Mời mình về ăn cưới

Mình bàn với vợ mới

Có đi không mình ơi!

Vợ mới cười rất tươi

“Chị mời thì nên đến

Hai đứa mình cùng đi

Để tỏ tình thân mến!”

Vợ cũ mặc rất đẹp

Nhìn thấy chạy đến chào

Chồng mới của vợ cũ

Ra tận nơi đón vào…

Ôi cuộc tình rổ rá

Mà cưới vui bất ngờ

Mọi người tranh nhau hát

Mình cũng lên đọc thơ

Trong làn khói lơ mơ

Mình ghé tai hỏi vợ

“Nếu cuộc tình này vỡ

Mình có mời anh không?”


Xem thêm:  Nhân câu chuyện mấy người tự tử - Lê Đạt