Cột cờ Hà Nội – Đinh Xuân Tửu

0
Cột cờ Hà Nội – Đinh Xuân Tửu

Ai đã đến Hà Nội 
Đi trên đường Điện Biên 
Hẳn nhìn thấy vút lên 
Cột cờ cao vòi vọi 

Sắc cờ màu đỏ chói 
Trên cột thép hiên ngang 
Lấp lánh ngôi sao vàng 
Giữa phấp phới 

Nhìn cờ thấy Tổ quốc 
Nhìn cờ thấy nhân dân 
Dưới bóng cờ ta bước 
Khắp nơi xa nơi gần 

Ngôi sao vàng chỉ lối 
Nền đỏ màu thắm tươi 
Đi trên đường thắng lợi 
Cờ bay vui lòng người


Xem thêm:  Thu Hà Nội - Ngọc Thạch