Cột cờ Hà Nội – Đinh Xuân Tửu

0
Cột cờ Hà Nội – Đinh Xuân Tửu

Ai ã n Hà Ni 
i trên ng in Biên 
Hn nhìn thy vút lên 
Ct c cao vòi vi 

Sc c màu chói 
Trên ct thép hiên ngang 
Lp lánh ngôi sao vàng 
Gia tri xanh php phi 

Nhìn c thy T quc 
Nhìn c thy nhân dân 
Di bóng c ta bc 
Khp ni xa ni gn 

Ngôi sao vàng ch li 
Nn màu thm ti 
i trên ng thng li 
C bay vui lòng ngi


Xem thêm:  Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu