Con gái thời nay – Nguyễn Tâm

0
Con gái thời nay –  Nguyễn Tâm

Con gái bây giờ chẳng dể mơ
Anh nghèo tay trắng chẳng được rờ
Không tiền thì em chẳng thèm nhớ
Thiệt nhìn khôn khéo chẳng ngu ngơ

Thời xưa tục ngữ chẳng đúng rơ
Tim vàng nhà đất chẳng ai nhờ
Lụa là em thích chẳng vô cớ
Giàu sang là quyết chẳng ngó lơ

Đại gia là gái chẳng
Xúm xích ngày đêm chẳng mệt phờ
Còn thân đói khổ chẳng ai rớ
Cho dù tắm rửa chẳng ở dơ

Cua gái cua đào chẳng tính sơ
Đưa đón nâng niu chẳng nhớ giờ
Chi hết cho em chẳng có cớ
Để mà chẳng

Ngày nay con gái chẳng lơ mơ
Đòi cho đủ thứ chẳng phải khờ
Bằng cấp đẹp cao chẳng khác sớ
Nghe xong thấy sợ chẳng dám quơ!


Xem thêm:  Người đàn bà đi qua những mùa đông - Phú Sĩ