Lục bát học trò – Nguyễn Thị Thùy Dung

0
Lục bát học trò – Nguyễn Thị Thùy Dung

Em tìm về lại lối xưa
Tìm về lại với trang thơ
Tìm về
lá đổ xóa nhòa

Em tìm lại một chút mưa
Ngoài ô cửa lớp thưở nào
Sân trường nắng cứ chênh chao
Ố vàng cái buổi chia tay…

Cũ càng lắt lay
Chút thương nhớ, chút men đầu
gọi khẽ tên nhau
Nhớ thương rồi có thời gian?

Xem thêm:  Đợi khách - Nguyên Sa