Lục bát học trò – Nguyễn Thị Thùy Dung

0
Lục bát học trò – Nguyễn Thị Thùy Dung

Em tìm về lại lối xưa
Tìm về lại với trang thơ
Tìm về
Bồi hồi lá đổ xóa nhòa

Em tìm lại một chút mưa
Ngoài ô cửa lớp vu vơ thưở nào
nắng cứ chênh chao
Ố vàng cái buổi

Cũ càng lắt lay
Chút thương nhớ, chút men đầu
gọi khẽ tên nhau
Nhớ thương rồi có bạc màu ?


Xem thêm:  Sông Lấp (Trần Tế Xương) – Tiếc thương dòng sông dĩ vãng