Cô giáo lớp em – Nguyễn Xuân Sanh

0
Cô giáo lớp em – Nguyễn Xuân Sanh

Sáng nào em n lp 
Cng thy cô n ri 
áp li “Chào cô !” 
Cô mm ci tht ti 

Cô dy em tp vit 
Gió a thong hng nhài 
Nng ghé vào ca lp 
Xem chúng em hc bài 

Nhng li cô giáo ging 
m trang v thm tho 
Yêu thng em ngm mãi 
Nhng im mi cô cho


Xem thêm:  Đàn kiến nó đi - Định Hải