Cô giáo lớp em – Nguyễn Xuân Sanh

0
Cô giáo lớp em – Nguyễn Xuân Sanh

Sáng nào em đến lớp 
Cũng thấy cô đến rồi 
Đáp lời “Chào cô ạ!” 
thật tươi 

Cô dạy em tập viết 
Gió đưa thoảng hương nhài 
Nắng ghé vào cửa lớp 
Xem chúng em học bài 

Những lời cô giáo giảng 
Ấm trang vở thơm tho 
Yêu thương em ngắm mãi 
Những điểm mười cô cho


Xem thêm:  Sao không về Vàng ơi? - Trần Đăng Khoa