Chăm vườn hoa – Nguyễn Đức Toàn

0
Chăm vườn hoa – Nguyễn Đức Toàn

Sân trng hoe nng 
Bm trng ln quanh 
Sng ng long lanh 
Trên cành hoa thm 

Hoa ti khoe sc 
Ngào ngt hng thm 
Chúng em chm nom 
Cho hoa ti tt 

Em vun, em bón 
Tng khóm, tng bông 
Hoa cúc, hoa hng 
Thêm vàng, thêm  

Sân trng rc r 
Hoa n ti 
Rp rn cánh bm 
Ln quanh bóng ngi


Xem thêm:  Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu