Cầu mong học hành – Dương Minh Tiến

0
Cầu mong học hành – Dương Minh Tiến

Tôi đây đâu dám mong nhiều
Ước mong cho đủ để dùng mà thôi
Ước ta có trí học hành
Ước ta có sức học cho nên người.


Xem thêm:  Trọn bộ 101+ stt yêu không dám nói hấp dẫn được yêu thích nhất