Buổi chiều lữ thứ – Bà Huyện Thanh Quan

0
Buổi chiều lữ thứ – Bà Huyện Thanh Quan

Chiều trời bảng lảng bóng ,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?


Xem thêm:  1001 bài thơ nhớ Cha, nhớ Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu