Buổi chiều lữ thứ – Bà Huyện Thanh Quan

0
Buổi chiều lữ thứ – Bà Huyện Thanh Quan

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?


Xem thêm:  Tổng hợp 50+ bài thơ tình yêu buồn về mùa đông cô đơn lạnh giá