Bóng chữ – Lê Đạt

0
Bóng chữ – Lê Đạt

Chia xa ri anh mi thy em
Nh mt thi th thiu nh
Em v trng y cong khung nh
Ma my mùa
 mây my thu
Vn thc mt mùi hoa i vng
Em vn ây mà em âu
Chiu Âu Lâu
 bóng ch ng chân cu

Bài th này ã c nhc s Phú Quang ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  1001 bài thơ tình buồn, tâm trạng buồn tự sáng tác mới nhất