Bài học – Trần Hữu Nghiễm

0
Bài học – Trần Hữu Nghiễm

Trời mưa đường vắng thầy đến lớp
Một chuyến đò ngang, gió chao nghiêng
Những đôi mắt tròn đen ngóng đợi
Tiếng reo mừng ấm áp tình thương
Cửa trống, gió lùa, mưa tạt
Mái thủng, bàn em dột ướt rồi
Xích lại gần nhau thêm chút nữa
Bài học này không chữ, các !


Xem thêm:  Nhà thơ Bùi Chí Vinh và tập “Thơ tình” (1989) phần 4