Anh- em và thời gian – Trần Minh Hiền

0
Anh- em và thời gian – Trần Minh Hiền

Em v chín n mng ti
Cho anh cht d ht i lao dao
Em i chín mng ba ào
Cho anh sng d chn nào lt lay
Hoang vu kín no lu ày
Ngu ng ng nghch ngàn ngày ngt ngây
Em nh cánh mng hao gy
Tình yêu huyn diu ong y h vô
Em nh git nc sông h
Cho anh khc khoi bên b lãng quên
Miên man bên nhng miu n
Buông tay th bóng bng bnh thi gian


Xem thêm:  Hạt mưa phùn tháng chạp - Lê Thiện Nhân