Xuân ý – Hồ Dzếnh

0
Xuân ý  –  Hồ Dzếnh

Trời đẹp như trời mới tráng gương

Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường

Có ai bên cửa ngồi hong tóc

Cho chảy lan thành một suối hương…

Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,

Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh,

Chim bay cánh trĩu trong xuân ý,

Em đợi chờ ai, khuất bức mành?

Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,

Rất buồn và rất… rất thanh thanh

Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,

Em ạ! yêu nhau… chết cũng đành!


Xem thêm:  Chùm Thơ Cảm Động Về Mẹ Đã Khuất, Đã Mất, Tưởng Tiếc Mẹ Nơi Xa!