Mẹ – Trần Quốc Minh

0
Mẹ – Trần Quốc Minh

Lng ri c ting con ve 
Con ve cng mt vì hè nng oi 
Nhà em vn ting i 
Ko cà ting võng m ngi m ru 
Li ru có gió mùa Thu 
Bàn tay m qut m a gió v 
Nhng ngôi sao thc ngoài kia 
Chng bng m ã thc vì chúng con 
êm nay con ng gic tròn 
M là ngn gió ca con sut i.


Xem thêm:  Trăng sáng sân nhà em - Trần Đăng Khoa