Thu Hà Nội – Ngọc Thạch

0
Thu Hà Nội – Ngọc Thạch

Mt bui chiu vàng phai sc thu
Hoàng hôn Hà ni nut sng mù
Bc chân chm chm i trên ph
Mây th bun ri, nht ting ru.

Ta bc chân i gia th thành
Khung tri bng hp, sc không xanh
ng cây tri úa bao xác lá
êm xung, èn lên rn da mình.


Xem thêm:  Góc sân và khoảng trời Trần Đăng Khoa – Mang thế giới vào trong thơ phần 2