Thu Hà Nội – Ngọc Thạch

0
Thu Hà Nội – Ngọc Thạch

Một vàng phai
Hoàng hôn Hà nội nuốt sương mù
Bước chân đi trên phố
Mây thả buồn rơi, nhặt tiếng ru.

Ta bước chân đi giữa thị thành
Khung trời bỗng hẹp, sắc không xanh
Đường cây trải úa bao xác lá
Đêm xuống, đèn lên rợn da mình.


Xem thêm:  Bế Thành Long – Thi ca là người bạn đồng hành thủy chung