Tặng cháu Nông Thị Trưng – Hồ Chí Minh

0
Tặng cháu Nông Thị Trưng – Hồ Chí Minh

Vở này ta tặng cháu yêu ta, 
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là. 
Mong cháu ra công mà
Mai sau cháu giúp nước non nhà.


Xem thêm:  Những bài thơ hay nhất của Huy Cận “sống” mãi cùng thời gian