Bà Nà đỉnh tình yêu – Phạm Bá Chiểu

0
Bà Nà đỉnh tình yêu – Phạm Bá Chiểu

Mình bay cao chót vót đỉnh

Bà nà Hill nơi mây quàng hôn núi

Bản hùng ca gió, rừng, cây, thác, suối

Cầu Vàng bay cho mây bước lên trời

Phải Bà Nà là tiên nữ

Thác Tóc Tiên là nàng buông xoã tóc

Chín tầng thác uốn trời cong vóc ngọc

Đưa cõi mơ về cõi thực trong lành

Vườn Tình Yêu hoa giữa rừng xanh

Phải nên muôn hoa khoe sắc

Phải nên muôn hoa hương ngát

Sắc ngào hương, sao giống thế tình ta

Chẳng cần đi châu Âu vút vời xa

Có Paris ngay Trường Sơn hùng vĩ

Như tìm đâu xa em nhỉ

Mình đỉnh của đỉnh Bà Nà

(TP. )

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Sông Thao - Bùi Giáng