Quả mít – Hồ Xuân Hương

0
Quả mít – Hồ Xuân Hương

Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì múi nó dày
có yêu xin đóng cọc
Đừng mân mó nữa nhựa ra tay

(Bản khắc 1914)

Bản khảo dị:

– Bản khắc 1922
Câu 3: Quân tử có yêu thì đóng
Câu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay

– Bản Quốc văn tùng ký
Câu 3: Quân tử có thương thì đóng cọc
Câu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh quả mít
Câu 1: Của tôi như quả mít trên cây
Câu 3: Quân tử có yêu thì đóng cọc
Câu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay

– Bản Quế Sơn thi tập
Tựa đề: Ba la mật
Câu 1: Dái này hẳn ở chạc ba cây
Câu 3: Quân tử có say xin đóng cọc
Câu 4: Chớ đừng mân mó nhựa ra tay


Xem thêm:  Nỗi buồn tháng tư - Gió Mới