Quả mít – Hồ Xuân Hương

0
Quả mít – Hồ Xuân Hương

Thn em nh qu mt trn cy
Da n x x mi n dy
Qun t c yu xin ng cc
ng mn m na nha ra tay

(Bn khc 1914)

Bn kho d:

Bn khc 1922
Cu 3: Qun t c yu th ng n
Cu 4: Xin ng mn m nha ra tay

Bn Quc vn tng k
Cu 3: Qun t c thng th ng cc
Cu 4: Xin ng mn m nha ra tay

Bn Xun Hng thi sao
Ta : Vnh qu mt
Cu 1: Ca ti nh qu mt trn cy
Cu 3: Qun t c yu th ng cc
Cu 4: Xin ng mn m nha ra tay

Bn Qu Sn thi tp
Ta : Ba la mt
Cu 1: Di ny hn chc ba cy
Cu 3: Qun t c say xin ng cc
Cu 4: Ch ng mn m nha ra tay


Xem thêm:  Tháng giêng say - Minh Lý