Những bài thơ tình về Biển lúc bình minh, sáng sớm

0
Những bài thơ tình về Biển lúc bình minh, sáng sớm

Tng hp nhng bi th tnh hay vit v Bin lc bnh minh. Nhng bi th ca ngi v p ca Bin khi sng sm hay nht.

TH THT NGN: BNH MINH TRN BIN

Tc gi: C-Nguyn

BNH minh rng tha th lng
Bin dt cn cung n bo phong
K mun ma tn yn lng sng
Thuyn m nng rng th xui dng
i ly bit ti thng ch ngng
Kip r phn su hn nh mong
Vin x tng m thm kht vng
V bn gi M tru lng cng


V bn gi M tru lng cng
c nguyn bao ngy khc khoi mong
Hn h cng bum ln vt sng
Mng vui b li chy theo dng
Lng xa gi nh lay hng liu
Xm c my vn o rng phong
Tnh gic cng hu m ho vng
Bnh mnh rng tha th lng.

BI TH: BNH MINH V VI BIN

Tc gi: Thin L

Dang tay m nh bnh minh
Ng ang m trn bng hnh ngi thng
Hn chi, hay sng vn vng?
Mt tia nng m cui phng tri hng


Em v thu chuyn sang ng
Gi hn ra bin tri lng khi xa
Tri bao la, bin bao la
Nng hn sui tc, nhum nha mt lem


Anh v vi bin cng em!
Yu thng ta tng mi mm n hn
C anh tan ht ni bun
Khng anh em giu di hn vo u


V cng nhau! v cng nhau!
Cng t bin thm,m mu bnh minh

TH NG NGN: BNH MINH TRN BIN

Tc gi: Li Giang

Ban mai trong nng sng
Di hng cy Hoa Dng
Anh cng em nhp bc
Tht tha mu nng vng


Bn ny l bin xanh
Chp chn con sng nc
Bn y l Hoa Dng
Du dng ngn ting n.


B ct vng m vang
Nc mnh mng, lan trn
Lc l u ngn sng
Bnh minh chm gt nng.


Nh mt mai trong sng
Di hng cy Hoa Dng
Anh cng em t vng
Trong iu n du dng…

TH LC BT: BNH MINH TRN BIN

Tc gi: Hip Kim o Tm

Mt tri nh ci mm con
Nh ln trn bin hn son l
Cao dn ta sng o h
Mt vng sng le t t ln cao


ng trng chy trn cng sao
cho nh sng hng ho rong chi
Thuyn bum ging cnh xa khi
Mi m rong rui mt tri t do


ka…trng ging ch o
Ta tia nng m xung cho mi ngi
Rn rng ting tr vui ci
N a trn ct sng li y a


Bnh minh trn bin.. tuyt cha
Trng nh c gi thn tha mi yu
M hng duyn dng yu kiu
Lm cho bao k liu xiu v nng


Rng ng trn bin du dng
Ta yu bin yu c hng da xanh
Bin tung bt sng long lanh
Du m ln gi ngt lnh..bin ru.

Baithohay.com mi bn xem tip phn cp nht nhng bi th tnh hay vit v Bin lc bnh minh, sng sm…

BI TH: BNH MNH TRN BIN

Tc gi: Tng Ha

Bnh minh to git vng…vng
Vng my ln vn xanh vng ngn ng
Xanh xanh mt khong xa m
My tri lng lng nng va nh say


Bin yn sng v nh lay
m b ct lng ru y…mnh mang
Rc ln mt bin śc vng
Chi vi sng bin mnh mang sc tri


Tri bn bin nhng chi vi
My vn vi bin….chn tri m xa
Bao nhiu con sng hin ho
m b bin lng nht nho yu thng


Em n y ngm bin sng
Ngm bnh minh rt git vng bin..vng
Nng niu git nng mnh mang
Lng nghe sng v mun vn yu thng.

Xem thêm:  Trọn bộ 69 stt ngắn về mẹ hay và ý nghĩa nhất làm lay động lòng người

TH LC BT: BNH MINH VNG

Tc gi: Lng Du Khch

Ht vng sa mt bin khi
Trn ngp ranh gii chn tri xa xa
Mt vng tri bin bao la
Khp ni y p sc hoa nng vng.


Bin vng gn sng mnh mang
Vut ve b ct nh nhng du m
Tri xanh my r che thm
Lt lay ngn gi tay mm du dng


Sc mu rc r thin ng
m say tnh i yu ng ngt ngo
Tia nng lp lnh thanh tao
Hu tnh non nc xit bao v hng.


Xa xm su thm tn cng
cho tri t mng lung vn ton
Ku my gi gi ngt ngn
cho tnh thm nng nn ci m.


Ngm nhn tri bin ngn ng
Hn say tr m sng s con tim
Mng chm mt ngc lim dim
R ta du lng i tm thin thai!

BI TH BIN LC BNH MINH

Tc gi: Sinh Hong

Bình minh dng ln t̀ pha chn tr̀i
V̀ng thái dng nh d̀n trn mt bỉn
Nh̃ng tia ńng h̀ng xua i màn t́i
Hoa ban mai ĺp lánh long lanh


Anh lng yn trong bủi śm yn lành
Bỉn cũng lng ón ch̀ mun tia ńng
Ni anh óng qun mt vùng ảo v́ng
Bỉn và anh chào màu ńng tinh khi


Bỉn bình minh ṛc r̃ ĺm em i!
Mun tia ńng rạng ng̀i trn bỉn bíc
V vàn cánh chim bay qua ru rít
Rn m thanh xao ng ch́n ni này


M̃i bủi sáng khi bình minh th́c dy
Qua mt m r̀i lại ́n mt ngày
Mình xa nhau bao ngày r̀i em nhỉ
Ñi nh́ dài theo nh̃ng cánh chim bay


Nh́ min man nh sóng bỉn dng ̀y
Nh́ d̃ di nh trùng dng gió n̉i
M̃i bình minh gĩa bỉn tr̀i v̀i ṿi
Nh́ v̀ em ñi nh́ ́n chi vi


Khi bình minh ỏ ṛc phía chn my
Anh ́ng gác canh bỉn tr̀i t̉ qúc
Vùng ảo nhỏ mnh mang màu tr̀i ńc
Màu yu thng tha thít nh́ v̀ em.

Xem thêm:  Bài thơ Người đàn ông dễ vỡ – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

BI TH: BNH MINH TRN BIN

Th: Ho Trn

Anh cng em ngm bin trc bnh minh
Khi tia nng pha ng ng h rng
Mt i dng sng lung linh to sng
Ta ngp chm trong hi th m say


Em nh anh nh nc bin dng y
Nh sng v dp dn hn b ct
ng trc bin thy tim mnh cht hp
Tnh yu anh khng cha ht bao gi


Em gi tnh chan cha nhng vn th
Gi vo sng vo mnh mng ca bin
Bnh minh i pha chn tri nng quyn
Ct dm ta su nng mt mi tnh.
Nhng bi th tnh v Bin lc bnh minh, sng sm2015-11-14T06:59:00-08:00

Theo Baithohay.com