Tháng tám của em – Sen Hồng

0
Tháng tám của em – Sen Hồng

của em là giọt sương
Là nụ hoa xinh đem cài lên
Là những quan tâm,anh làm em bớt nhọc
Là những buổi học em giảng bé sáng nay

Tháng tám của em là những cơn mộng say
Say bài giảng Bé biết gì Thu nhớ
Bé biết gì về nặng nợ
Mà tím chiều, vàng vọt lá rụng rơi

Tháng tám của em là những buổi
Leo triền đồi hái giỏ đầy sim tím
Nhớ khi xưa ai ra đi bịn rịn
Sim tím nè… Màu tím của thủy chung

Tháng tám của em…Thu đẹp đến lạ lùng
Gió mơn man ngoài ô cửa
Chim chuyền cành đùa nô vui thắp lửa
hồng em gửi nửa .


Xem thêm:  Đây cảnh cũ, đâu người xưa - Thâm Tâm