Nhẫn – Ngạo Thiên

0
Nhẫn – Ngạo Thiên

Nhẫn đi khắc chế hung tàn
Tranh đua hơn thiệt, chỉ màng khổ thân
Vương mang oán hận bao lần
Trả vay vay trả, nghiệp trần nặng mang
Bao giờ hết cảnh trái ngang
Oán thù dừng lại, cõi lòng
Nhẫn đi mọi việc cũng xong
Trí nhân hướng thiện, thoát dòng nghiệp duyên.

Nhẫn đi mới
Tranh cãi nhau chi tự chuốc phiền
Thân tâm an lạc sống
Thế sự cứ thản nhiên

Nhẫn đi tất cả sẽ bình yên
Lấy đức phục sinh đạo thánh hiền
Tu tâm dưỡng tánh đời an lạc
Cuộc đời nên lấy nhẫn vi tiên.


Xem thêm:  Em - Duy Phi