Nhà toán học Gauss – Trần Minh Hiền

0
Nhà toán học Gauss – Trần Minh Hiền

(Kính ving nhà toán hc Gauss)

Xut sc tài ba toán hc Gauss
a tài uyên bác tuyt là bao
Thn ng xut chúng nh tia chp (1)
Hoàng t tuyt vi ta ánh sao (2)
Khám phá thiên vn làm mng ln
Dng xây t hc (3) tho chí cao
Thành công rc r trong khoa hc
Xut sc tài ba toán hc Gauss

 


Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 23