Nặn đồ chơi – Nguyễn Ngọc Ký

0
Nặn đồ chơi – Nguyễn Ngọc Ký

Bên thm gió mát 
Bé nn chi 
Mèo nm vy uôi 
Tròn xoe ôi mt. 

ây là qu th 
ây là qu na 
Qu này phn m 
Qu này phn cha. 

ây chic ci nh 
Bé nn tht tròn 
Biu bà y nhé 
Giã tru thêm ngon. 

ây là thng chut 
Tng riêng chú mèo 
Mèo ta thích chí 
Vnh râu “meo meo”


Xem thêm:  Anh vẫn hành quân - Trần Hữu Thung