Nặn đồ chơi – Nguyễn Ngọc Ký

0
Nặn đồ chơi – Nguyễn Ngọc Ký

Bên thềm gió mát 
Bé nặn đồ chơi 
Mèo nằm vẫy đuôi 
Tròn xoe đôi mắt. 

Đây là quả thị 
Đây là quả na 
Quả này phần mẹ 
Quả này phần cha. 

Đây chiếc cối nhỏ 
Bé nặn thật tròn 
Biếu bà đấy nhé 
Giã trầu thêm ngon. 

Đây là thằng chuột 
Tặng riêng chú mèo 
Mèo ta thích chí 
Vểnh râu “meo meo”


Xem thêm:  Đồng hồ quả lắc - Đinh Xuân Tửu