Mèo con đi học – Phan Thị Vàng Anh

0
Mèo con đi học – Phan Thị Vàng Anh

Hôm nay trời nắng chang chang 
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì 
Chỉ mang một chiếc bút chì 
Và mang một mẩu bánh mì con con.


Xem thêm:  Luỹ tre - Nguyễn Công Dương