Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

0
Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi! 
Trần thế em nay chán nửa rồi. 
Cung quế đã ai ngồi đó chửa? 
Cành đa xin chị nhắc lên chơi. 
Có bầu, có bạn, can chi tủi, 
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui. 
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám. 
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.


Xem thêm:  Chùm hoa giẻ - Xuân Hoài