Máy bơm nước – Võ Văn Trực

0
Máy bơm nước – Võ Văn Trực

Xình xịch xình xịch 
Máy đã nổ rồi 
Trắng xoá nước cười 
Bọt tung mát rượi 

Nước từ mương dưới 
Dốc ngược đồng cao 
Nước đổ ào ào 
Máy bơm tài thật 

Lúa đang cơn khát 
Buồn thỉu buồn thiu 
Bỗng lúa cười reo 
Vui như ngày hội 

Lúa xanh phơi phới 
Chào bác máy bơm 
Máy càng khoẻ hơn 
Nước tuôn dào dạt


Xem thêm:  Bài ca chúc Tết thanh niên - Phan Bội Châu