Màu cây trong khói – Hồ Dzếnh

0
Màu cây trong khói – Hồ Dzếnh

Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây…

Chim rừng quên cất cánh
Gió ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay?

Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây

châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…


Xem thêm:  Nói đi em - Nguyễn Văn Thái