Lục bát tháng sáu – Trần Dạ Từ

0
Lục bát tháng sáu  –  Trần Dạ Từ

Ngày mưa lũ giọng sông hồ

Lòng nghiêng mái dột màn thưa mặt người

Cây buồn nặng lá chia phôi

Hồn đưa tiễn cũng vừa thôi nghẹn ngào

Ngồi coi đời sắp thương đau

Anh nghe tóc nhỏ mang sầu tương lai.


Xem thêm:  Ước gì - Lê Sĩ Cúc