Lục bát tháng năm – Lê Hải Châu

0
Lục bát tháng năm – Lê Hải Châu

Thanh minh Cốc vũ qua rồi,
Đọt sen vừa nhú, trời hơi trở nồm.
Hèn chi vào quãng chiều hôm,
Cuốc kêu như dỗi như hờn đồng xa.
Rụt rè cành phượng trổ hoa,
Quãng gần trưa, nắng đã nhòa bóng mây.
Trời cao tận chín tầng mây,
Vo tròn chiếc bóng đôi cây cổng làng.
Tiếng con diều sáo rền vang,
Lúa chiêm giờ đã chớm vàng đầu bông.
./.


Xem thêm:  Lúng liếng à! Lúng liếng ơi! - Phạm Thanh Hà