Luân hồi như gặp nhau rồi – Nguyễn Vũ Tiềm

0
Luân hồi như gặp nhau rồi – Nguyễn Vũ Tiềm

Luân hồi như gặp nhau rồi
Em hình, anh bóng thoắt hồi đổi nhau
Đường xa, phần xác đã nhàu
Thời gian lồi lõm vấp đau phần hồn

Nguồn: Hoài nghi và tin cậy, Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2004


Xem thêm:  Anh biết - Nguyễn Minh Dũng