Luân hồi như gặp nhau rồi – Nguyễn Vũ Tiềm

0
Luân hồi như gặp nhau rồi – Nguyễn Vũ Tiềm

Luân hồi như rồi
Em hình, anh bóng thoắt hồi đổi nhau
Đường xa, phần xác đã nhàu
lồi lõm vấp đau phần hồn

Nguồn: Hoài nghi và tin cậy, Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2004


Xem thêm:  Tình khúc tháng chạp - Toàn Tâm Hòa