Lại đi học

0
Lại đi học

Qua hàng sáu gh bàn lp hc
Thân già nua khó nhc lm thay
Anh thy còn tr dy hay
Nhng khi khó hiu vn ngây ra nhìn
*
Nghip vi tính linh tinh th l
Hc bao phen cng ch ht ngh
Hc chi bit không quê
óng tin hãng tr chng chê c
*
Khi tra n l mt m
Facebook sao chng n li a
Mt i cày cy thêm ba
Tho dòng song tht la tha chuyn i
*
Tng ã thoát mt thi hc vn
Nay thành ông ln n n trng
ang mong mau n cui ng
Ca ngày hu trí dm trng ch mong
*
Ngi lp hc c trông gi n
ít nhiu lnh nh lên phây
Dòng th xuôi ngc ngt ngây
Thì ra ã ht mt ngày hc tan…
*
08/09/2015


Xem thêm:  Chùm Thơ Buồn Đầy Những Cảm Xúc Lạnh Lẽo Và Cô Đơn Khi Cách Xa