Lại đi học

0
Lại đi học

Qua hàng sáu ghế bàn lớp học
Thân già nua khó nhọc lắm thay
Anh thầy còn trẻ dạy hay
Những khi khó hiểu vẫn ngây ra nhìn
*
Nghiệp vi tính linh tinh thứ lạ
Học bao phen cũng chả hết nghề
Học chơi để biết không quê
Đóng tiền hãng trả chẳng chê cứ ừ
*
Khi trưa đến lừ đừ mắt mở
Facebook sao chẳng nợ lại ưa
Một đời cày cấy thêm bừa
Thảo dòng song thất lưa thưa chuyện đời
*
Tưởng đã thoát một thời học vấn
Nay thành ông lận đận đến trường
Đang mong mau đến cuối đường
Của ngày hưu trí dặm trường chờ mong
*
Ngồi lớp học cứ trông giờ đến
Để ít nhiều lểnh đểnh lên phây
Dòng thơ xuôi ngược ngất ngây
Thì ra đã hết một ngày học tan…
*
08/09/2015


Xem thêm:  Gửi tuổi học trò