Lại đi học

0
Lại đi học

Qua hàng sáu ghế bàn
Thân già nua khó nhọc lắm thay
Anh thầy còn trẻ dạy hay
Những khi khó hiểu vẫn ngây ra nhìn
*
Nghiệp vi tính linh tinh thứ lạ
Học bao phen cũng chả hết nghề
Học chơi để biết không quê
Đóng tiền hãng trả chẳng chê cứ ừ
*
Khi trưa đến lừ đừ mắt mở
Facebook sao chẳng nợ lại ưa
Một đời cày cấy thêm bừa
Thảo dòng song thất chuyện đời
*
Tưởng đã thoát một thời học vấn
Nay thành ông đến trường
Đang mong mau đến cuối đường
Của ngày hưu trí dặm trường
*
Ngồi lớp học cứ trông giờ đến
Để ít nhiều lểnh đểnh lên phây
Dòng thơ xuôi ngược ngất ngây
Thì ra đã hết một ngày học tan…
*
08/09/2015


Xem thêm:  Chiều cuối thu trên ngã ba sông - Trịnh Bửu Hoài