Học quên để nhớ – Đặng Vương Hưng

0
Học quên để nhớ – Đặng Vương Hưng

Hc quên nh cho nhiu
Hc hn gin cng chiu y thôi
Hc l loi có ôi
Hc ghen là cho ngi thêm yêu…
Em thì xa vng bao nhiêu
Tôi ành hc cách nói iu vu v
Hc sc so di kh
Hc già dn ngây th thu nào…
Tôi gi còn li chiêm bao
C trn tc thanh tao kip ngi
Mi mê hc khóc cho ci
Quên h hng cùng ngi am mê..


Xem thêm:  Khôi hài giáo dục - Thiên Ân