Hồ Tràm – Trần Đình Thư

0
Hồ Tràm – Trần Đình Thư

Bạn ơi – chưa đến Hồ Tràm

Coi như chưa đến bạn à

Hồ Tràm hội tụ tinh hoa

Nhân danh con tạo tạo ra dâng đời

Hỡi ai chưa đến – xin mời

Đến đây thưởng ngoạn lộc trời cảnh tiên

Hồ Tràm quà của

Xin mời du khách khắp miền thế gian

Đến đây thưởng thức tham quan

Đến đây thư giãn xua tan u sầu

Hố Tràm

Địa danh du ngoạn hàng đầu bạn ơi!(Bà Rịa – Vũng Tàu)


Xem thêm:  Nhà thơ Đinh Hùng cùng tập thơ Đường Vào Tình Sử hấp dẫn nhất phần 5