Nỗi đau miền Trung – Đức Trung

0
Nỗi đau miền Trung – Đức Trung
Xót thương khúc ruột
Người dân phải chịu tột cùng khổ đau
quốc lộ ngập sâu
Lữ hành ách tắc cả tàu, cả xe.
Từ miền núi đến thôn quê
Xóm làng trong cảnh tứ bề nát tan
Trời mưa nước lũ ngập tràn
Cuốn phăng tất cả…lòng tan nát lòng.
Cụ già ngấn lệ ngồi trông
Một đàn cháu nhỏ đói lòng nhóc nheo
Mây đen phủ kín trời chiều
Nhìn dòng nước xoáy…thật nhiều xót đau.
Nhà tan cửa nát còn đâu?
Màn trời, chiếu đất một màu tóc tang
Trách thật phũ phàng
Miền Trung yêu dấu lòng càng …!

Xem thêm:  Tìm trăng - Nguyễn Tấn Sĩ