Gửi… – Thúy Bắc

0
Gửi… – Thúy Bắc

Trường Sơn đông
Trường Sơn tây
Bên nắng đốt
Bên mưa quây

Em dang tay
Em xoè tay

Chẳng thế nào
Xua tan mây

Chẳng thế nào
Che anh được

Rút sợi thương
Chằm mái lợp

Rút sợi nhớ
Đan vòm xanh

Nghiêng sườn đông
Che mưa anh

Nghiêng sườn tây
Xoà bóng mát

Rợp trời thương
Màu xanh suốt

Em nghiêng hết
Về phương anh

(1973)

Nguồn: Hoa trắng (thơ), Thuý Bắc, NXB Tác phẩm mới, 1977


Xem thêm:  Chiều không em - Nguyễn Thuỵ Kha