Đồng hồ quả lắc – Đinh Xuân Tửu

0
Đồng hồ quả lắc – Đinh Xuân Tửu

Tích tắc! Tích tắc! 
Đồng hồ quả lắc 
Tích tắc đêm ngày 
Không ngừng phút giây 

Tích tắc! Tích tắc! 
Đồng hồ luôn nhắc: 
Học, chơi, ăn, ngủ 
Có giờ có giấc 

Tích tắc! Tích tắc! 
Đồng hồ luôn nhắc 
Từng phút từng giờ 
Quý hơn vàng bạc


Xem thêm:  Con cò - Chế Lan Viên