Đêm Sài gòn – Bùi Giáng

0
Đêm Sài gòn – Bùi Giáng

Một qua đường một qua sông
Một qua bến một qua xanh
Liên đêm mộng mỵ yên lành
Bình tâm chúc phúc một ngành cỏ hoa
Đường vui ký ức giang hà
Đường xa lăng lắc chan hoà lãng quên
Rừng thưa thấp thoáng hiên thềm
Dừng chân sương ghềnh vi vu

 


Xem thêm:  Nhà thơ Tản Đà và những bài thơ xuất sắc để đời phần 4