Đêm Sài gòn – Bùi Giáng

0
Đêm Sài gòn – Bùi Giáng

Mt qua ng mt qua sông
Mt qua bn mt qua ng c xanh
Liên êm mng m yên lành
Bình tâm chúc phúc mt ngành c hoa
ng vui ký c giang hà
ng xa lng lc chan hoà lãng quên
Rng tha thp thoáng hiên thm
Dng chân khonh khc sng ghnh vi vu

 


Xem thêm:  Sài Gòn ngày cuối năm - Nguyễn Đình Huân