Mùa gặt – Lê Hải Châu

0
Mùa gặt – Lê Hải Châu

Lúa vừa qua cữ vàng mơ,

nắng đã trắng bờ .

Đôi con cò trắng vờn quanh,

Nước mương  dần cạn, đồng xanh chuyển vàng.

Đã nghe tiếng nổ rộn ràng,

 Của đôi máy gặt chạy ngang cánh đồng.

chả chịu ngồi không,

Ai không đợi máy xuống đồng gặt tay.

Ánh liềm loang loáng như bay,

Máy vò tất bật tối ngày sáng đêm.

Phương Đông vừa mới hồng lên,

Đống rơm đã được rải bên vệ đường.

***

Gặt mùa, gặt cả gió sương,

Ấm no tràn ngập nẻo đường làng quê.

 ./.


Xem thêm:  Quê hương - Triều Thiên