Đêm 1964 – Nhã Ca

0
Đêm 1964  –  Nhã Ca

Một đêm tối mở mắt trên nền trời

Không còn tiếng động nào ngoài tiếng ì ầm trong lòng dân phố

Không một tiếng động nào trong chúng tôi

Trong đám đông đen như đêm đồng lõa

Đêm thì dầy và mượt như nhung

Đất thì tối và sần như núi

Đám đông thì đen và dài như sông

Tôi thì trơn và trườn như rắn

Không phải lúc đó ghế nào trong công viên

Cũng có người

Nhưng người ngồi trên đó

Không nói không ngủ và không ăn

Tất cả thở trong đêm nhừ tử

Thở trong đêm và thở trong tôi

Thở trong lịch sử

Ôi Việt Nam, Việt Nam

Sao thức hoài không ngủ


Xem thêm:  Lời đá cuội - Đào Phong Lan