Chùm hoa dẻ – Quang Huy

0
Chùm hoa dẻ  –  Quang Huy

Bờ cây chen chúc lá

Chùm dẻ treo nơi nào

Gió về đưa hương lạ

Cứ thơm hoài xôn xao

Bạn trai vin cành hái

Bạn gái lượm đầy tay

Bạn trai túi áo đầy

Bạn gái cài sau nón

Chùm này hoa vàng rộm

Rủ nhau dành tặng cô

Lớp học chưa đến giờ

Đã thơm bàn cô giáo.


Xem thêm:  Thế Lữ: Tác giả - Thế Lữ