Chùa Phật Tích – Hoàng Cầm

0
Chùa Phật Tích  –  Hoàng Cầm

Về Kinh Bắc phải đâu em nhắm mắt

Gài mảnh gương giàn thiên lí đợi tua rua

Chùa Phật Tích ruỗi trong màn lụa bạch

Tượng Quan Âm má ửng bồ quân

Chuông chiều cởi yếm

Chuông sớm đội khăn

Câu kinh tê tê mười ngón tay măng

Mõ đêm hè cuốc lội

Ao mưa dằng dịt lá trường sinh

Gió vào trăm cửa

Gió ra hồng da trinh nữ

Gió vào xanh quan lục

Gió ra vàng thớ mít

Ong bay vai áo tiểu thon mình

Trưa hè gẫy rắc cành hoa đại

Mái hậu cung bồ các tha rơm

Liếu điếu vỗ hoa xoan lả tả

Lụa sồng nén nghẹn búp

Tờ kinh đắp mặt ru bươm bướm

Chuối chín cây đổ gục đứt dây bìm.


Xem thêm:  Anh đi và em đi - Hoàng Cầm