Chú thợ điện – Vương Trọng

0
Chú thợ điện – Vương Trọng

Như chim gõ kiến 
Bám dọc thân tre 
Ồ, chú thợ điện 
Đu mình tài ghê! 

Quần áo chú xanh 
Màu xanh xanh thế 
Bàn tay chú khoẻ 
Bóp cong gọng kìm. 

Hoa sứ bắc lên 
Trắng hai vai cột 
Dây điện từ đất 
Chú căng ngang trời… 

Cháu đứng quên chơi 
Ngắm nhìn chú mãi!


Xem thêm:  Ánh trăng - Nguyễn Duy