Nắng mới – Lưu Trọng Lư

0
Nắng mới – Lưu Trọng Lư

Tặng hương hồn Thầy Me 

Mỗi lần nắng mới hắt bên song. 
Xao xác gà trưa gáy não nùng; 
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, 
Chập chờn sống lại những ngày không. 

Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời, 
Lúc Người còn sống, tôi lên mười; 
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, 
Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi. 

Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ 
Hãy còn mường tượng lúc vào ra 
Nét cười đen nhánh sau tay áo 
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.


Xem thêm:  Lòng cô phụ - Lưu Trọng Lư