Chim tu hú – Nguyễn Viết Bình

0
Chim tu hú – Nguyễn Viết Bình

Đi biệt tháng ngày 
Mà sớm nay 
Tiếng chim tu hú 
Bên góc vườn mê say 

Nắng đã về đây 
Đồng xanh óng mượt 
Rặng vải dần chín 
Màu đỏ ấm quê nhà 

Vọng êm xa 
Tiếng chim tu hú 
Vọng lòng em 
Những lời nhắc nhủ 

– Ôi chú chim tu hú 
Chẳng quên việc của mình 
Đánh thức mùa vải dậy 
Ngọt dần tới bình minh


Xem thêm:  Thương ông - Tú Mỡ